Uw beleggings­verzekering bij Avéro Achmea

Aanpassen

Soms is het verstandig uw beleggingsverzekering aan te passen. Bijvoorbeeld als deze niet meer bij u of uw beleggingsdoel past.

U kunt dan bijvoorbeeld uw premie verhogen of verlagen. Of de hoogte van de uitkering bij overlijden aanpassen. Ook kunt u de samenstelling van uw beleggingsfondsen veranderen. Of switchen naar nieuwe beleggingsfondsen met gemiddeld lagere kosten. Voor deze aanpassingen aan uw beleggingsverzekering brengen wij geen kosten in rekening.


Bel uw adviseur

Wilt u uw beleggingsverzekering aanpassen? Bel uw adviseur. Heeft u geen adviseur voor uw beleggingsverzekering? Wij brengen u graag in contact met een adviseur bij u in de buurt.

 

U legt voor uw beleggingsverzekering periodiek, bijvoorbeeld elke maand, een bepaald bedrag in. Dit is uw premie. Deze premie kunt u in veel gevallen aanpassen.

Premie verhogen
Verhoogt u de premie van uw beleggingsverzekering? Dan kan dit een hogere waarde op de einddatum opleveren. U kunt dit bijvoorbeeld overwegen als u de opgebouwde waarde nodig heeft om (een deel van) uw hypotheek af te lossen. Of om uw inkomen voor later aan te vullen.

Premie verlagen
Verlaagt u de premie van uw beleggingsverzekering? Dan kan dit een lagere waarde op de einddatum opleveren. Kiest u hiervoor? Dan is het belangrijk om eerst na te gaan of die eindwaarde nog bij uw wensen of uw beleggingsdoel past.

Premiebetaling stoppen
Stopt u met het betalen van premie? Dan kan dit een lagere waarde op de einddatum opleveren. Of zelfs helemaal niets. Besluit u te stoppen met het betalen van premie? Dan is het belangrijk om eerst na te gaan welke gevolgen dit voor u heeft.

Het kan zijn dat u een uitkering bij overlijden heeft meeverzekerd. Dan ontvangen de begunstigden bij overlijden van de verzekerde een uitkering. Hiervoor betaalt u een risicopremie. Deze risicopremie wordt automatisch uit de premie of de opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering gehaald. Deze premie hangt onder andere af van de leeftijd van de verzekerde(n) de looptijd van de verzekering en de hoogte van het verzekerd bedrag.

Verlaagt u het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd wordt? Dan wordt er minder risicopremie uit de premie of opgebouwde waarde van uw beleggingsverzekering gehaald. En houdt u dus meer over om te beleggen. Wat u mogelijk een hogere waarde op de einddatum oplevert. Dit hangt af van de situatie op de beurzen.

Het omgekeerde geldt ook. Verhoogt u het bedrag dat bij overlijden uitgekeerd wordt? Dan betaalt u meer risicopremie en houdt u minder over om te beleggen. De waarde van uw beleggingsverzekering op de einddatum is dan waarschijnlijk lager. Ook loopt u risico op de zogenaamde hefboomwerking. Er wordt dan steeds meer risicopremie uit de waarde van uw beleggingsverzekering gehaald omdat de waarde van uw beleggingsverzekering daalt. Dat is niet gewenst. Een verhoging van het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd is daarom niet mogelijk bij Avéro Achmea.

U kunt er ook voor kiezen om de overlijdensrisicodekking uit uw beleggingsverzekering te halen en een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De premie van deze losse overlijdensrisicoverzekering heeft dan geen invloed meer op de opgebouwde waarde van de beleggingsverzekering. Zo is het duidelijker met welke inleg u belegt en wat u voor het verzekeren van het overlijdensrisico betaalt. In veel gevallen is dit voordeliger.

U kunt overwegen de hoogte van de uitkering bij overlijden aan te passen. Dit kan alleen als dit binnen uw verzekering mogelijk is. Of een aparte overlijdensrisicoverzekering voor u gunstig is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden, risico’s en de voorwaarden. Zo kunnen medische waarborgen worden gevraagd.

U bouwt met uw beleggingsverzekering waarde op door te beleggen. Uw geld wordt belegd in beleggingsfondsen. U kunt de samenstelling van deze fondsen veranderen. De eindwaarde van uw verzekering hangt af van het resultaat van deze beleggingsfondsen. Dit resultaat noemen we ‘rendement’. Zo kunt u bij gunstige beleggingsresultaten een hoger rendement verwachten. Maar vallen de beleggingsresultaten tegen? Dan kan het rendement minder zijn dan u verwacht. In het algemeen is het zo dat beleggingen met een hoger verwacht rendement, ook een groter risico hebben. U bepaalt zelf hoeveel risico u met beleggen wilt en kunt nemen.

Bij het afsluiten van uw beleggingsverzekering is afgesproken in welke verhouding uw premie (of een extra storting) over fondsen wordt verdeeld. Deze verhouding kunt u aanpassen. Doet u dat? Dan worden de toekomstige premie of extra storting(en) over de fondsen verdeeld.

U heeft een beleggingsverzekering van Avéro Achmea. Daarmee heeft u de mogelijkheid om te beleggen in een of meerdere beleggingsfondsen van Avéro Achmea. Voor het beleggen van uw geld worden kosten gemaakt. Wij willen deze kosten voor nu, en zeker ook voor de toekomst, voor u zo laag mogelijk houden. Daarom bieden wij nieuwe beleggingsfondsen aan: Achmea mixfondsen.

Fondsen met gemiddeld lagere kosten
Er zijn 5 Achmea mixfondsen. Elk voor een ander type belegger en met een ander risico. U bepaalt zelf in welk Achmea mixfonds u belegt. De nieuwe Achmea mixfondsen hebben gemiddeld lagere kosten dan de beleggingsfondsen van Avéro Achmea. Het kostenpercentage van de Achmea mixfondsen staat vast en stijgt in de toekomst niet.

U kunt overstappen naar een Achmea mixfonds. Overstappen noemen we ‘switchen’. De waarde van uw beleggingsverzekering wordt dan overgezet naar het beleggingsfonds dat u kiest. Dit kunnen ook meer beleggingsfondsen zijn. Switchen kan alleen als dat binnen uw beleggingsverzekering mogelijk is. Voor het switchen naar een Achmea mixfonds brengen wij geen kosten in rekening.

Meer weten?
Op onze website averoachmea.nl/mixfondsen vindt u meer informatie. Zoals het verschil tussen de fondskosten van bestaande beleggingsfonds(en) en de nieuwe Achmea mixfondsen. Daar leest u ook hoe u kunt switchen. Welke keuze u ook maakt, beleggen is nooit helemaal zonder risico. Laat u daarom goed adviseren.

Uw beleggingsverzekering aanpassen is niet altijd mogelijk. En kan soms ook nadelige gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de waarde die u opbouwt. Of voor de inkomstenbelasting die u mogelijk moet betalen.

Lost u met uw beleggingsverzekering (een deel van) uw hypotheek af? Dan kunnen aanpassingen in uw beleggingsverzekering invloed hebben op uw hypotheek. Het kan zijn dat u toestemming van uw hypotheekverstrekker nodig heeft om uw verzekering aan te passen.

Laat u daarom goed adviseren over wat u het beste kunt doen. En wat de gevolgen voor u zijn. Een adviseur brengt mogelijk kosten in rekening voor dit advies. Spreek daarom duidelijk af waarvoor uw adviseur wel of geen kosten rekent. En hoeveel u dan moet betalen. Heeft u geen adviseur voor uw beleggingsverzekering? Wij brengen u graag in contact met een adviseur bij u in de buurt.